Vi videregiver kun dine oplysninger til vores samarbejdspartnere, som fx fragtfirmaer, i det omfang det er nødvendigt for at ekspedere dine ordrer. Derudover videregiver vi kun dine oplysninger til vores leverandører for at kunne registere dit køb med henblik på at du kan modtage f.eks. opdateringer eller support.
Du har ret til, ved forespørgsel, at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, og gøre indsigelse mod en registrering i henhold til persondataloven. Hvis oplysningerne er forkerte,ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet. I henhold til loven gemmer IT2Trust persondata og relevante købsdata i 5 år, i henhold til bogføringspligten.