KATAGORI:
Sårbarheds-administration

PEVENTIO CYBERSECURITY:

https://http://www.pevention.com

KONTAKT:
Michael Toftegaard
Business Development Manager
Tlf.: +45 28 39 34 39
mt@it2trust.com
 
DISTRIBUERES I:
Denmark-icon Sweden-icon Norway-icon Finland-icon


 
Peventio tilbyder IT-forhandlere og virksomheder professionel sårbarhedsscanning og andre IT-sikkerhedsløsninger,
både som helt færdige løsninger og som produkt-licenser.

Peventio har ansat et fast team af konsulenter og support-teknikere, som er uddannet og certificeret i alle de produkter
og løsninger indenfor Cybersecurity og IT-sikkerhed som Peventio tilbyder.

Peventio har til formål at optimere virksomhedens compliance, og afdække angrebsfladerne indenfor Web, Netwærk
og andre IP-enheder, som Hackere potentielt kan udnytte til at gøre stor skade for virksomhederne.

Peventio bestræber sig endvidere på at levere licenser, sammen med håndgribelige og praktiske løsninger, som
giver virksomheden en unik mulighed for at strukturere, prioritere og målrette indsatserne omkring forbedring af
deres IT-sikkerhed og compliance.

Virksomhedens ukendte angrebsflade kan udnyttes af hackerne og dermed koste virksomheden dyrt.
Få en seriøs sårbarhedsscanning som sikrer overblik og prioriteter i arbejdet med virksomhedens samlede it-sikkerhed og compliance.

Ved en sårbarhedsscanning af virksomhedens angrebsflader opnås:
Bedre sikring mod hacker-angreb
Bedre compliance og GDPR
Bedre prioriteter i arbejdet med IT-sikkerhed
Bedre økonomi i forhold til investeringer