Cloud Computing

CYBERSECURITY MANAGEMENT

Beskyt din virksomhed og kunder med et Cyber Security Management System

Hvad er Cybersecurity?
Cybersecurity omfatter beskyttelse af computer, programmer, ata og netværk mod uautoriseret adgang, skade, tyveri eller angreb. Cybersecurity management system gør det muligt for en virksomhed at proaktivt dæmme op for skader der kan opstå via forskellige kilder som f.eks. data- eller code-injection, netværksadgang, brugermisbrug eller -fejl osv. Et effektivt cybersecurity managementsystem detekterer, analyserer og agerer på målrettede angreb og avancerede trusler før værdifulde data og intellektuel ejendom stjæles.

Udfordringerne:

  • Omkring 30.000 hjemmesider og 20.000 applikationer angribes hver dag, med tab af data og og intellektue ejedom til følje.
  • Traditionelle sikkerhedsløsninger er komplekse og dækker kun delvist virksomheden, hvilket gør dem besværlige eller ubrugelige til beskyttelse mod stadigt flere cyberrisici.
  • Et moderne data center har oplevet en drastisk stigining i netværkstrafik og oplever 1000-vis af nye sikkerhedstrusler hver dag.
  • Den nye kraftige vækst i målrettede og tilpassede angreb kendt som Advanced Persistent Threats (Apts), nødvendiggør en effektiv strategi og en løsning der kan beskytte organisationer nu og fremadrettet.
  • Omkring 10 millioner cybersecurity hændelser sker hver dag, og medfører tab af værdier for 3 mia USD. Den gennemsnitlige omkostning ved et enkelt datatab er ca 5.9 mill USD.
  • I følge en årlig rundspørge foretaget af PwC, blandt CIO og CSO-folk for mere end 9,600 global ledere, havde 41% af virksomheder i USA oplevet en eller flere sikkerhedshændelser.

Besvarelserne nævnte økonomisk tab, tab af intellektuel ejendom og tab af omdømme som de største konsekvenser af sikkerhedshændelserne, som derved nødvendigører at cybersecurity er et område med stort fokus for alle organisationer .

Den rette Cybersecurity Managementløsning gør en CISO i stand til at monitorere, måle og håndtere virksomhedens cybersecurity resurser effektivt. Løsningen skal samle og konsolidere alle aspekter af cybersecurity riskmanagement: Drift, beslutningsproces, monitorering og rapportering, hvorved en CISO får de nødvendige værktøjer til at styrke og beskytte virksomhedens kerneforretning.

Hos IT2Trust anbefaler vi Cybersecurity Managementløsninger fra følgende producenter:
Skybox
 
 
 
 

DIN LØSNING