MANAGED DETECTION AND RESPONSE (MDR)

Mange IT-afdelinger drukner i alarmer fra diverse systemer og applikationer, uden chance for at vurdere kvaliteten af hver enkelt alarm.
Med en enkelt MDR-platform er der kun en alarm-kilde, og kun verificerede alarmer frigives.

Hvad er MDR?
Som Gartner Research beskriver, er MDR en tjeneste, der har til formål at:
– overvåge netværksenheder kontinuerligt.
– registrere og analysere trusler.
– reagere på hændelser.

De færreste organisationer har ressourcer eller kompetencer til at løfte disse opgaver alene.
Derfor ser vi en markant voksende interesse for MDR-løsninger.

ALERT LOGIC MANAGED DETECTION AND RESPONSE:
Detection
– Extraction af logs fra hele eller dele af netværket og realtime analyse af disse.
– Realtime Traffic analyse (deep package inspection Layer 7).
Response
– 24/7-365 Response Centers (SLA 15 minutter).
– Automatiseret analyse af IOC’s & IOA’s.
– Hands On behandling af IOC’s & IOA’s (analyse).
Rapportering
Ved en hver sikkerhedshændelse udfærdiges en rapport, der kan bruges til fremadrettet at mitigere risici og trusler, ligesom rapporterne kan anvendes i compliance øjemed.

Om Alert Logic
Alert Logic, der blev grundlagt i 2002, er en international MDR-leverandør med over 4.000 globale kunder.
Det betyder, at Alert Logic råder over en stor og stadigt voksende database af intelligence, som kommer alle MDR-brugere til gode.
Med kompetencer til at kunne servicere On-Premise, Cloud- og Hybridmiljøer er Alert Logic et oplagt valg som Jeres fremtidige Cyber Security partner.

DIN LØSNING