ANALYSE

SÅRBARHEDS-ADMINISTRATION

Virksomheder, der ikke ajourfører sikkerheden på de interne systemer og tester den regelmæssigt, kan blive ofre for et væld af angreb. Det kan være angreb fra utilfredse medarbejdere, fra interne datatyve eller fra eksterne datatyve som skaffer sig uautoriseret adgang via usikre trådløse access points, portaler, firewalls etc. Den skade, som forvoldes, afhænger først og fremmest af sikkerheden i de interne systemer. Og ét svagt led er nok.

En intern sårbarhedsanalyse giver et komplet overblik over virksomhedens tekniske IT-sikkerhed. Den interne analyse omfatter alle servere, routere, trådløse access points, printere, arbejdsstationer m.v. og gør det lettere for den sikkerhedsansvarlige at prioritere, hvor der skal sættes ind.
Efter testen bliver der udarbejdet en detaljeret rapport til virksomheden med beskrivelse af evt. fundne sårbarheder. Rapporten indeholder desuden en sikkerhedsrating og en praktisk anbefaling til løsning af eventuelle problemer.

Med rapporten opnår virksomheden således dokumentation for det aktuelle sikkerhedsniveau på testtidspunktet.
Med kontinuerlig analyse er virksomheden bedre sikret.
Sårbarheden kan også befinde sig i skyen hvor virksomheden har data eller applikationer der er vitale for driften.

Hos IT2Trust anbefaler vi løsninger fra følgende producenter:
F-Secure
Fidelis Cybersecurity
Edgescan
ImmuniWeb

DIN LØSNING